ก่อกำเนิด HR รุ่นใหม่

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP)

6-7 Aug 2021 / 12-13 Nov 2021, Online

Event details

 • Date & Time
 • [20th Batch] 6-7 Aug 2021, (Fri.-Sat.) 9:00 - 17:30 (เวลาประเทศไทย)
  [22nd Batch] 12-13 Nov 2021, (Fri.-Sat.) 9:00 - 17:30 (เวลาประเทศไทย)
 • Target
 • - ท่านที่ต้องการทบทวน และสร้างความชัดเจนให้กับเป้าหมาย แนวทางในการทำงาน รวมไปถึงหลักการในการดำรงชีวิตของตน
  - ท่านที่ได้รับการคาดหวังจากองค์กรว่าจะสามารถแสดงภาวะผู้นำได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  - ท่านที่ต้องการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทหรือของทีม
  ※ ไม่จำกัดว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำขององค์กรหรือไม่
 • Purpose
 • ในคอร์สนี้ คำว่า Leadership หมายถึงการ “Lead the Self” กล่าวคือการนำพาตนเองไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง เป็นคอร์สที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาว่าอะไรที่เป็นหลักการหรือความเชื่อซึ่งตนยึดถืออย่างมั่นคง กำหนดวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนขึ้นเป็นผู้นำซึ่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้

  ผู้เข้าอบรมจะได้ย้อนทบทวนตนเอง และรู้จักตนเองในมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการทำกิจกรรม และการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น รวมทั้งจะได้เรียนรู้วิธีการแสดงความสามารถในการชักจูงผู้อื่นในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำกิจกรรมที่มีความท้าทาย และซึ่งต้องอาศัยความสามัคคีของคนในทีม ลำดับสุดท้ายคือการจินตนาการ และบรรยายภาพตนเองในอีก 3 ปี เพื่อก้าวเดินในเส้นทางนั้นสู้การเป็นผู้นำฉบับใหม่ในอนาคต

  ※การอบรมนี้จะเป็นรูปแบบ interactive ที่เน้นการทำกิจกรรม ให้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถนั่งฟังเพียงอย่างเดียว จึงแนะนำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเตรียมกล้องและไมโครโฟนให้พร้อม และพยายามเข้าร่วมจากสถานที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียร
 • Agenda
 • [ Day 1 ] Lead the Selfสำรวจ และ รับรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นปัญหา และสไตล์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของตน ผ่านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา Feedback จากผู้เข้าร่วมท่านอื่น และการเล่นเกมแข่งขันกันเป็นทีม รวมถึงเขียนบรรยายอัตลักษณ์ หรือ Identity ของตน

  [ Day 2 ] Lead Othersทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ Leadership เพื่อเรียนรู้ถึงกลไกการขับเคลื่อนผู้อื่น องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการสร้างทีมที่จะสามารถสร้างผลงานได้ และความสำคัญของการรักษาพันธสัญญา

  Visioningเขียนบรรยายวิสัยทัศน์ที่อยากให้เกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า ข้ามเวลาไปยังอนาคต (จินตนาการว่าวิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงแล้ว) และกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นจริง

 • Facilitator
 • Katsuhiro Nakamura (Jack)

  CEO & Founder, Asian Identity Co., Ltd.

  ดำเนินกิจการบริษัท Asian Identity องค์กรให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความชำนาญงานในภูมิภาคเอเชีย และ มีประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้น ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหลังจากสั่งสมประสบการณ์ทำงานที่บริษัท Nestlé บริษัท Link and Motivation และ บริษัท GLOBIS ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษา และ จัดอบรมในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียโดยมีสำนักงานในประเทศไทย ระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพ ยังได้เขียน และ จำหน่ายหนังสือ “สู้สู้ PIM! (Su Su Pim!)” การ์ตูนให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวไทยด้วย

  Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY®
  Completed ​ORSC™ - Organization and Relationship System Coaching Practical Application Course
  Certified Facilitator of Hofstede Insight Organizational Culture (วัฒนธรรมองค์กร)

 • Price
 • 17,500 Baht/person (include VAT)
 • Venue
 • Online via Zoom
 • Registration
 • สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรม สามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน
  [20th Batch] 6-7 Aug 2021 Event Registration form
  [22nd Batch] 12-13 Nov 2021 Event Registration form

Latest Events

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP)

6-7 Aug 2021 / 12-13 Nov 2021, Online

[Full Version] IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for TH)

1-2 Sep 2021 , Online

[Full Version] Manager’s Dilemma (for JP)

6 & 14 Oct, Online

[Full Version] Manager’s Dilemma (for TH)

7 & 15 Oct, Online

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน
เช่น การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ Workshop ต่าง ๆ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

ติดต่อทางโทรศัพท์

เราให้บริการในวันธรรมดา 9:00 - 18:00 ตามเวลาในประเทศไทย (หรือเวลา 11:00 - 20:00 ของประเทศญี่ปุ่น)