ก่อกำเนิด HR รุ่นใหม่

[Full Version] Management Mindset and Action Workshop Module A (for TH)

18 Jun 2021 , Online

Event details

Management Mindset and Action Workshop Module A

 • Date & Time
 • 18 Jun 2021(Fri.) 9:00〜17:00
 • Target
 • - เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการของตน
  - เจ้าหน้าที่ HR หรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่วางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตน
 • Purpose
 • วัตถุประสงค์ของการจัดคอร์สอบรมนี้ คือการทำให้ผู้เข้าร่วมรับรู้อย่างเป็นกลางว่าจุดเด่นและจุดด้อยด้านการบริหารของตนคืออะไร รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารจัดการของตนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบบอร์ดเกมออนไลน์ที่มีชื่อว่า “Manager's Dilemma”

  เนื้อหาการอบรมนั้นเหมาะแก่การยกระดับศักยภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บริหารในปัจจุบัน การทบทวนตนเอง และเรียนรู้ใหม่ นอกจากนี้ก็ยังเป็นคอร์สที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่องค์กรคาดหวังว่าจะเป็นผู้บริหารในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือเล่นเกมส์พร้อมทั้งฟังเนื้อหาการอบรมซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในระดับสูง

  ・เรียนรู้ทักษะโดยรวมที่จำเป็นต่อการเป็นผู้บริหาร เช่น การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการผลงาน
  ・ทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ถึงประเด็นสำคัญและความยากลำบากของการทำงานแบบ Multitasking (การดำเนินงานหลาย ๆ อย่างไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน) ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการที่มีความสำคัญ
  ・ตระหนักถึงจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อนของตน รวมทั้งรูปแบบการกระทำที่ตนมักจะพลาดผ่านการเล่นเกมส์ออนไลน์ “Manager's Dilemma” จากนั้นก็ปรับปรุงตนให้ดีขึ้น
 • Agenda
 • หัวข้ออบรม (บางส่วน)・องค์ประกอบที่ผู้บริหารพึงมีคืออะไร (การขับเคลื่อนองค์กร การบริหารผลงาน การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง)
  ・ความสำคัญของการทำงานแบบ Multitasking: ผลักดันให้หลาย ๆ สิ่งคืบหน้าไปพร้อม ๆ กัน
  ・ความสำคัญของการยกระดับผลงาน: ผลงานจะทำให้องค์กรเติบโตและมีชีวิตชีวา
  ・ความสำคัญของการกำหนดคนให้เหมาะกับงาน: สำรวจความสามารถของลูกน้อง รวมทั้งงานโดยรวมภายในองค์กร จากนั้นจึงมอบหมายงานที่เหมาะสม
  ・ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร: ยกระดับศักยภาพขององค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  ・ความสำคัญของการบริหารจัดการ
  ・ทบทวนสไตล์การบริหารจัดการของตน: ทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนผ่านการเล่นเกมส์

 • Facilitator
 • Thiranart Napapruekchart

  Senior Consultant, Asian Identity

  จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการลงทุน รวมถึงการจัดการโครงการลงทุนร่วม (Joint Venture) ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น

  Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® method & ORSC™ - Coach Organization and Relationship System Coach

 • Price
 • 11,000 Baht/person (include VAT)
 • Venue
 • Online via Zoom
 • Registration
 • สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรม สามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

Latest Events

[Full Version] Management Mindset and Action Workshop Module A (for TH)

18 Jun 2021 , Online

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP)

6-7 Aug 2021, Online

[Full Version] IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for TH)

1-2 Sep 2021 , Online

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน
เช่น การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ Workshop ต่าง ๆ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

ติดต่อทางโทรศัพท์

เราให้บริการในวันธรรมดา 9:00 - 18:00 ตามเวลาในประเทศไทย (หรือเวลา 11:00 - 20:00 ของประเทศญี่ปุ่น)