ก่อกำเนิด HR รุ่นใหม่

EGG Recommendation

Motivation Cloud เครื่องมือวัดระดับความมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคคลากร (Employee Engagement Survey) ยอดขายเป็นอันดับ 1 ติดกัน 5 ปีซ้อน ในญี่ปุ่น


พัฒนาโดยบริษัท Link and Motivation ซึ่งติดอันดับ TOP 10 บริษัทที่ให้บริการด้าน Engagement ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Motivation Cloud คือ แพลตฟอร์มในการพัฒนาองค์กร ที่ทำให้คุณสามารถจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการยกระดับ Engagement ได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมถึงบริการ ดังนี้

จุดเด่นของบริการ Motivation Cloud
1. แบบสำรวจช่วยจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาในองค์กร เราแบ่งหัวข้อคำถามออกเป็น 2 แกน ได้แก่ “ระดับความคาดหวัง” และ “ระดับความพึงพอใจ” ทำให้สามารถทราบถึงลำดับความสำคัญของปัญหาในองค์กรได้ทันที และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาองค์กรได้จริง

2. มีระบบและความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-how) ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาองค์กร ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ตามคำแนะนำ และจัดการความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ ทางเรามีการนำเสนอความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-how) เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

3. ดีไซน์เข้าใจง่าย ด้วยรูปแบบ UI/ UX ที่เข้าใจง่าย เมื่อลองใช้งานก็สามารถเข้าใจได้ทันที จึงไม่เป็นภาระฝ่ายบุคคลหรือพนักงาน

4. เป็นผู้นำด้านฐานข้อมูลฝ่ายบุคคล (HR Database) ในเอเชีย เราสามารถบริหารจัดการการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลคำตอบเป็นจำนวนมากกว่า 250 ล้านคำตอบ มากกว่า 8,0000 บริษัท ซึ่งสูงสุดในเอเชีย

5. ให้คำปรึกษาอย่างละเอียดโดยที่ปรึกษา (Consultant) มีทีมงานที่ปรึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์การพัฒนาองค์กรพร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

[ข้อมูลเพิ่มเติม]
→ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Contact us
→ คลิก

EGG Recommendation

Asian Identity Micro Learning

‘Micro-Learning’ คือเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนทักษะที่ต้องการผ่านคลิปวิดีโอสั้น ๆ โดยผู้เรียนสามารถกำหนดเวลา สถานที่ และความเร็วในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง Asian Identity ได้คัดสรรหัวข้อที่เป็นที่นิยมสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทในประเทศไทย โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ Wizlearn

จุดเด่นของ Asian Identity Micro Learning
1. คัดสรรหัวข้อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
แทนที่จะเป็นเนื้อหาเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างที่เห็นตาม Youtube เนื้อหาของ AI Micro-learning จะเน้นหัวข้อที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในการปฏิบัติงานจริง เช่น ‘การประเมินบุคลากร’ และ ‘การปฏิบัติตามกฏระเบียบ’

2. ตรวจสอบความเข้าใจด้วยแบบทดสอบ
ไม่ได้จบเพียงแค่การดูวิดีโอ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนผ่านการทำแบบทดสอบ

3. สร้างผลลัพธ์เพื่อเพิ่มการจดจำเนื้อหา
เรียบเรียงความคิดของท่านผ่านการเขียนรายงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดย HR สามารถอ้างอิงรายงานดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. มีที่ปรึกษาพร้อมตอบข้อสงสัย (Q&A)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน สามารถถามเพิ่มเติมได้กับทางที่ปรึกษาของเรา

หลักสูตร
1. Professional Business Skill and Mindset - Su Su Pim!!
ทัศนคติและเทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ - หนังสือการ์ตูนมังงะ สู้สู้ PIM!
※คอร์สภาษาไทย
เหมาะสำหรับ: พนักงานจบใหม่ถึงหัวหน้างาน

เนื้อหา: ทั้งหมด 7 บท (การทำงานเป็นทีมที่แท้จริง, การสื่อสารในการทำงานเป็นทีม, การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ความเป็นมืออาชีพคืออะไร, การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน, Customer First คืออะไร, Identity ของตนเอง)

ราคา: 2,000 บาท (ไม่รวมภาษี)
※รวมสื่อการสอนมังงะ

2. Business Compliance Knowledge in Thailand การปฏิบัติตามกฎหมายไทย
※คอร์สภาษาไทย
เหมาะสำหรับ: พนักงานทุกระดับ

เนื้อหา: ทั้งหมด 6 บท (การบริหารจัดการข้อมูลความลับองค์กร, การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์, การปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทย, การป้องกันพฤติกรรมการคุกคามประเภทต่าง ๆ, การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, การค้าอย่างเป็นธรรม)

ราคา: 1,500 บาท (ไม่รวมภาษี)

3. Evaluation System and Evaluation Skill ระบบและทักษะการประเมินบุคลากร
※คอร์สภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบและการประเมินบุคลากร (HR, ผู้ประเมิน)

เนื้อหา: ทั้งหมด 5 บท (พื้นฐานของระบบการประเมินบุคลากร (Evaluation System), วิธีการตั้งเป้าหมาย, วิธีการพูดคุยแบบ 1-on-1 (Mendan talk), วิธีการประเมิน, วิธีการให้ Feedback)

ราคา: 3,000 บาท (ไม่รวมภาษี)

4. HR College in Thailand (ติวเข้มคน HR)
※คอร์สภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
เหมาะสำหรับ: พนักงาน / ผู้จัดการ HR ที่ต้องการความรู้ด้านการบริหารบุคลากร

เนื้อหา: ทั้งหมด 5 บท ได้แก่ ภาพรวมงานทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ การพัฒนาองค์กร ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (การประเมินผล) การบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย

ราคา: 5,500 บาท (ไม่รวมภาษี)


ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
คลิก

Asian Identity Micro Learning Explanation Session
เราได้จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีสั้น ๆ เพียง 30 นาที ขึ้นสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และดูการสาธิตของบริการ Microlearning จากทีมงานของเรา
คลิก

Event Info.

[Free Event] Philosophy & Recruiting: วัฒนธรรมองค์กรนำคนที่ใช่มาให้คุณ

6 Oct 2022, Online

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for TH) #Batch 23

2-3 Nov 2022

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP) #Batch 24

25-26 Nov 2022

Manager’s Dilemma – Management Simulation Board Game (for TH)

EGG Blog

เส้นทางจากนักศึกษาฝึกงานสู่ที่ปรึกษา (Associate Consultant)

การสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในที่ทำงาน เริ่มจากอะไรดี

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของแนวโน้ม งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่

Regret – ความรู้สึกเศร้าเสียดาย

Newsletter

Vol.51 - JUN , 2022

・“สิ่งเดียวที่ควรทำหากต้องการให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น”

Vol.50 - MAR, 2022

・“เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการตามแนวคิด Graduation หรือ Admission ดี?”

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน
เช่น การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ Workshop ต่าง ๆ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

ติดต่อทางโทรศัพท์

เราให้บริการในวันธรรมดา 9:00 - 18:00 ตามเวลาในประเทศไทย (หรือเวลา 11:00 - 20:00 ของประเทศญี่ปุ่น)