ก่อกำเนิด HR รุ่นใหม่

EGG Recommendation

Asian Identity Workshops and Services

Asian Identity จัดเวิร์คชอปตามหลักการของ “Experiential Workshop" ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การทำกิจกรรม และการลงมือปฏิบัติจริง

→ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์คชอปและบริการของเรา

EGG Recommendation

Motivation Cloud เครื่องมือวัดระดับความมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคคลากร (Employee Engagement Survey) ยอดขายเป็นอันดับ 1 ติดกัน 5 ปีซ้อน ในญี่ปุ่น


พัฒนาโดยบริษัท Link and Motivation ซึ่งติดอันดับ TOP 10 บริษัทที่ให้บริการด้าน Engagement ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Motivation Cloud คือ แพลตฟอร์มในการพัฒนาองค์กร ที่ทำให้คุณสามารถจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการยกระดับ Engagement ได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมถึงบริการ ดังนี้

จุดเด่นของบริการ Motivation Cloud
1. แบบสำรวจช่วยจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาในองค์กร เราแบ่งหัวข้อคำถามออกเป็น 2 แกน ได้แก่ “ระดับความคาดหวัง” และ “ระดับความพึงพอใจ” ทำให้สามารถทราบถึงลำดับความสำคัญของปัญหาในองค์กรได้ทันที และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาองค์กรได้จริง

2. มีระบบและความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-how) ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาองค์กร ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ตามคำแนะนำ และจัดการความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ ทางเรามีการนำเสนอความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-how) เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

3. ดีไซน์เข้าใจง่าย ด้วยรูปแบบ UI/ UX ที่เข้าใจง่าย เมื่อลองใช้งานก็สามารถเข้าใจได้ทันที จึงไม่เป็นภาระฝ่ายบุคคลหรือพนักงาน

4. เป็นผู้นำด้านฐานข้อมูลฝ่ายบุคคล (HR Database) ในเอเชีย เราสามารถบริหารจัดการการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลคำตอบเป็นจำนวนมากกว่า 250 ล้านคำตอบ มากกว่า 8,0000 บริษัท ซึ่งสูงสุดในเอเชีย

5. ให้คำปรึกษาอย่างละเอียดโดยที่ปรึกษา (Consultant) มีทีมงานที่ปรึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์การพัฒนาองค์กรพร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

[ข้อมูลเพิ่มเติม]
→ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Contact us
→ คลิก

Event Info.

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP) #Batch 34

21-22 Jun 2024

[สัมมนาฟรี] Free Demo “Manager’s Reflective Synergy” 〜หลักสูตรการเรียนรู้แบบสะท้อนย้อนคิดและการสนทนาเพื่อการโค้ชผู้นำสไตล์ CoachingOurselves พัฒนาโดย Henry Mintzberg

25 Jun 2024, Asian Identity office

Manager’s Dilemma – Management Simulation Board Game (for TH)

7 Aug 2024 , @Asian Identity office, Hatch room (face-to-face workshop)

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP) #Batch 36

13-14 Sep 2024

EGG Blog

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น จริงหรือ ? - ถอดรหัส “ความพยายาม” ด้วย Growth Mindset

Please Mind the Gap between… — On Generations Z

แชร์ประสบการณ์ Self-Reflection – การรู้จักตนเองสอนอะไรเราได้บ้าง

What we talked about when we talk about “Safe”

Newsletter

Vol.58 - APR, 2024

・อัตราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) ระดับไหนที่เรียกว่าเหมาะสม ?

Vol.57 - MAR, 2024

・สัมภาษณ์กับ HR Consultant : คุณชยพลจาก Asian Identity

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน
เช่น การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ Workshop ต่าง ๆ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

ติดต่อทางโทรศัพท์

เราให้บริการในวันธรรมดา 9:00 - 18:00 ตามเวลาในประเทศไทย (หรือเวลา 11:00 - 20:00 ของประเทศญี่ปุ่น)