ก่อกำเนิด HR รุ่นใหม่

EGG Recommendation

Management Mindset & Action [Module A] Workshop by Asian Identity

ในการอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ใช้บอร์ดเกมออนไลน์ (Online Board Game) เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยภายในเกมจะมีการจำลองสถานการณ์ธุรกิจให้ผู้เข้าร่วมได้สวมบทบาทผู้จัดการเพื่อหาวิธีและสร้างกลยุทธ์ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าใจถึงความหมายของการบริหาร และความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการบริหารคน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนการกระทำและวิธีคิดด้านการบริหารของตน ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนผ่านประสบการณ์และความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่ทำกิจกรรม

การอบรมหลักสูตรนี้มีทั้งแบบ in-house training และ public workshop โดยท่านสามารถตรวจดูตารางของการอบรมรูปแบบ public workshop ได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้
https://asian-identity.com/hr-egg-th/event

Event Info.

IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for JP)

6-7 Aug 2021 / 12-13 Nov 2021, Online

[Full Version] IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for TH)

1-2 Sep 2021 , Online

[Full Version] Manager’s Dilemma (for JP)

6 & 14 Oct, Online

[Full Version] Manager’s Dilemma (for TH)

7 & 15 Oct, Online

EGG Blog

The Learning Pyramid – การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

3 กิจกรรมง่าย ๆ เรียกพลังก่อนประชุมออนไลน์

ตั้งเป้าหมายอย่างไร ไม่ให้ Burnout!

ทบทวนวิธีการทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพในช่วง Work From Home

Newsletter

Vol.47 - MAY , 2021

・“หน่วยงานของคุณทำงานแบบ Agile หรือไม่”

Vol.46 - MAR , 2021

・“โบนัสช่วยยกระดับแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่ – แรงจูงใจซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอก”

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน
เช่น การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ Workshop ต่าง ๆ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

ติดต่อทางโทรศัพท์

เราให้บริการในวันธรรมดา 9:00 - 18:00 ตามเวลาในประเทศไทย (หรือเวลา 11:00 - 20:00 ของประเทศญี่ปุ่น)