ก่อกำเนิด HR รุ่นใหม่

EGG Recommendation

Management Mindset & Action [Module A] Workshop by Asian Identity

ในการอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ใช้บอร์ดเกมออนไลน์ (Online Board Game) เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยภายในเกมจะมีการจำลองสถานการณ์ธุรกิจให้ผู้เข้าร่วมได้สวมบทบาทผู้จัดการเพื่อหาวิธีและสร้างกลยุทธ์ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าใจถึงความหมายของการบริหาร และความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการบริหารคน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนการกระทำและวิธีคิดด้านการบริหารของตน ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนผ่านประสบการณ์และความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่ทำกิจกรรม

การอบรมหลักสูตรนี้มีทั้งแบบ in-house training และ public workshop โดยท่านสามารถตรวจดูตารางของการอบรมรูปแบบ public workshop ได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้
https://asian-identity.com/hr-egg-th/event

Event Info.

[Free Demo] Management Mindset and Action Workshop Module A (for TH)

27 Jan 2021, Online

[Free Demo] IDENTITY LEADERSHIP JOURNEY (for TH)

4 Feb 2021 , Online

[Full Version] Management Mindset and Action Workshop Module A (for TH)

16 Feb 2021, Venue TBD

[Free Demo] Management Mindset and Action Workshop Module A (for JP)

19 Feb 2021, Venue TBD

EGG Blog

หยุดเพื่อ Reflect สำหรับการวางแผนก้าวต่อไปที่ไปไกลได้กว่าเดิม

การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ

‘Say No’ การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ

ถอดบทเรียนการดูแลทีมในช่วง Remote Working

Newsletter

Vol.43 - DEC , 2020

・ขับเคลื่อนผู้คนด้วยคุณงามความดี ไม่ใช้กำลังบังคับ

Vol.42 - NOV , 2020

・“ที่ลูกน้องไม่ดำเนินงานตามที่คุณตั้งใจไว้นั้นเป็นความผิดของใครกัน”

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน
เช่น การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และ Workshop ต่าง ๆ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

ติดต่อทางโทรศัพท์

เราให้บริการในวันธรรมดา 9:00 - 18:00 ตามเวลาในประเทศไทย (หรือเวลา 11:00 - 20:00 ของประเทศญี่ปุ่น)